Code Carrots

Zajęcia z programowania w języku JavaScript

Autor prezentacji: Artur Delura

Funkcjonalne strony WWW dzięki HTML i CSS

HTML - Warstwa opisująca strukturę dokumentu.


<img class="logo" src="./logo.png"></img>
						

CSS - Wartstwa definiująca wygląd strony.


.logo { border: 10px solid #fff; }